Sabit Döviz Kuru

Sabit döviz kuru sisteminde, bir ülkenin yerel para biriminin değeri, bir döviz birimine veya bir döviz sepetine bağlıdır. Yerel para birimleriyle ilişkilendirilen değer yükseldikçe ve düştükçe, bunlarla ilişkili yerel para biriminin değeri de değişir. 

Döviz kuru alt veya üst çizgiyi geçtiğinde, merkez bankası döviz kuruna müdahale eder. Sabit döviz kurunun uygulanabilmesi için ülkenin döviz rezervlerinin yeterli düzeyde olması ve sürekli olarak yabancı kaynaklardan sağlanması gerekmektedir.

Sabit Kur Sisteminin Avantajları Nelerdir?

Sabit döviz kuru rejiminden en çok yararlanacak ülkeler, güçlü resmi döviz rezervlerine sahip ülkelerdir. Bu tür ülkeler, ekonomik hedeflerine ulaşmak için sabit bir döviz kuru rejimi seçebilir ve başarılı bir şekilde uygulayabilir. Spekülasyonun neden olduğu ekonomik istikrarsızlık algısını azaltmak ve ekonomik birimlerin finansal geleceği tahmin etmesine izin vermek, sabit döviz kuru sisteminin temel faydalarıdır.

Yetkili Müesseselerde Kur Sabitleme Nasil Yapilir?

Yetkili müessese ile müşterisi arasında ( serbest piyasa kurları geçerli olmak kaydı ile ) telefon veya sözlü olmak şartı ile o anki kur ve miktar üzerinden mutabakata varılıp kur sabitlenmiş ( bağlanmış ) olur.

 Her iki tarafta mutabakata varılan kur ve miktar üzerinden yükümlülüklerini yerine getirmek sorumluluğundadır.

Döviz Kurları Nasıl Belirlenir?

Döviz kurlarını etkileyen birçok faktör vardır. Genel piyasa koşulları en önemli sebeplerden biridir. Döviz kurlarını belirleyen en önemli üç faktör döviz takasları, faiz oranları, sermaye hareketleri ve ekonomik ve siyasi krizlerdir. Faiz oranlarındaki dalgalanmalar ve merkez bankasının döviz kurunu belirli bir sistem içinde tutmaya yönelik düzenlemeleri döviz kurlarını doğrudan etkilemektedir.

Küresel veya ulusal bir kriz, en önemli alt noktası yatırımcılar olan döviz kurlarını doğrudan etkiler. Kriz zamanlarında kendi güvenliklerini düşünen yatırımcılar, genellikle piyasada sahip oldukları fonları agresif bir şekilde çekme fırsatını kullanırlar. Böylece piyasadaki para akışının yavaşlaması döviz kurunun sürekli değişmesine neden olur. Uzun vadede, kriz sırasında geri çekilen yatırımcılar başka yerlere bakabilir.

Döviz ticaretinin döviz kurları üzerinde de önemli bir etkisi vardır. Özellikle merkez bankalarının müdahale etmesi durumunda bu seçenek daha da ön plana çıkıyor. Örneğin, ülkede döviz aniden anormal bir şekilde yükselirse, merkez bankası aynı döviz cinsinden teslimat teklif edecektir. Bu nedenle piyasadaki döviz talebi karşılanmakta ve döviz kuru istenildiği gibi sabitlenmektedir.